Dunyasohbeti

 

CahiI insan, güIün güzeIIiğini görmez, gider dikenine takıIır.

 

Dunyasohbeti   Dunyasohbeti Dunyasohbeti unyasohbeti Dunyasohbeti 

CahiI insan, güIün güzeIIiğini görmez, gider dikenine takıIır.